Regulamin drukarni KID, zwanej dalej KID

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Złożenie zamówienia w KID jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień poniższego regulaminu. 
 2. Zakup usługi drogą internetową jest zobowiązaniem na zasadzie umowy zlecenia.
 3. Zakup usługi może dokonać każdy kto ma dostęp do Internetu.
 4. Zakup usługi realizowany jest na podstawie formularza zlecenia, którego prawidłowe wypełnienie jest warunkiem niezbędnym do wykonania powierzonego zadania.
 5.  W momencie, gdy Zamawiający otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez KID, zostaje zawarta umowa między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą. 
 6. Zleceniodawca o wszystkich kosztach zostanie poinformowany przed realizacją zamówienia. 
 7. Za zmiany danych i opracowanie projektu graficznego jest dodatkowo naliczana opłata. 
 8. Klient akceptując Regulamin, wyraża zgodę na otrzymanie informacji pocztą elektroniczną zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2020 r. (Dz. U. NR 144 z 2002 r., poz. 1204).

2. Projekty

 1. Wycofanie wydruku z zatwierdzonego projektu NIE jest możliwe, za wyjątkiem sytuacji, kiedy klient zapłaci za wykonany projekt. 
 2. KID realizuje zlecenia na podstawie dostarczonych przez Zleceniodawcę projektów. Projekty mają być dostarczone w formacie jaki wyznaczyła drukarnia. W innym przypadku Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za błędy tym spowodowane. Szczegóły dostępne są w dalszej części regulaminu. 
 3. Zleceniodawca ma obowiązek dostarczyć poprawne dane i projekty. Jeśli projekt jest tworzony przez firmę KID, to jest wysyłany do zatwierdzenia przez Zleceniodawcę. Drukarnia nie odpowiada za merytoryczne, stylistyczne czy ortograficzne  błędy w druku jeśli projekt został sprawdzony i ostatecznie zatwierdzony do druku. 

3. Prawa autorskie i inne

Odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych plików ponosi Zleceniodawca. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z zapewnieniem przez Zleceniodawcę o posiadaniu pełnych praw do powielania posiadanych materiałów. Zleceniodawca oświadcza również, że przysyłane pliki są wolne od wirusów, które później utrudnią lub nawet uniemożliwią sprawne działanie urządzeń komputerowych jak i oprogramowania.

4. Terminy realizacji i warunki wysyłki

 1. Zleceniodawca musi przestrzegać terminu złożenia dokumentów i projektów. Jeśli są dostarczone w dalszym terminie Zleceniobiorca nie odpowiada za opóźnienia w dostarczeniu zamówionego towaru. 
 2. Podawane terminy mogą nieznacznie ulec zmianie, dlatego zobowiązujące terminy dostaw muszą być oddzielnie uzgodnione pisemnie. 
 3. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt ustawowo wolnych od pracy.
 4. Termin realizacji może wydłużyć się o okres wynikający ze zmiany ustaleń lub wystąpienia przeszkód natury technicznej, typu awaria, brak dostaw mediów, opóźnienie w dostawie surowców, jak również innych niezależnych od drukarni. W takim jednak przypadku Klient jest o tym fakcie informowany.
 5. Zakończenie terminu realizacji następuje w dniu przekazania wykonanego zlecenia firmie logistycznej lub innemu podmiotowi celem doręczenia.
 6. Przesyłki kurierskie są ubezpieczone i podlegają reklamacji w przypadku uszkodzenia podczas transportu. Warunkiem zwrotu kosztów lub wymiany towaru jest spisany w obecności kuriera protokół szkody (po podpisaniu odbioru paczki należy sprawdzić czy jest ona w jakiś sposób uszkodzona, również pod względem zawartości). Przesyłki pocztowe wysłane jako wartościowe również podlegają reklamacji na takiej samej zasadzie. 
 7. KID nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia przesyłek z winy Poczty Polskiej bądź Firmy Kurierskiej. 

5. Warunki reklamacji jakości towaru

 1. Zamawiający zobowiązany jest każdorazowo do sprawdzenia otrzymanych materiałów.
 2. Termin przedawnienia ewentualnych roszczeń wynosi 7 dni od dostarczenia towaru. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest uregulowanie rachunku wobec drukarni, jeśli nie zostało to zrobione wcześniej. 
 3. Podstawą reklamacji jest tylko proof barwny dostarczony przed wykonaniem druku. 
 4. Jeżeli towar jest tylko częściowo wadliwy to Zleceniodawca nie może zgłosić całej partii towaru do reklamacji, lecz tylko część nie spełniającą wymogów jakości. 
 5. Prawo do składania reklamacji ma tylko i wyłącznie Zleceniodawca i prawo to nie może być przekazywane innym osobom 
 6. Nadmiar lub niedomiar do 5% towaru jest możliwy i nie stanowi podstawy do roszczeń reklamacyjnych. 
 7. W przypadku uznania reklamacji reklamowanego nakładu zwrot nie może przekroczyć wartości fakturowanej.
 8. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji drukarnia poinformuje o sposobie jej rozwiązania.

6. Ogólny szkic procedury realizacji zlecenia

Przygotowanie projektu: 

 • po stronie Zleceniodawcy 
 • po stronie KID 

-> dostarczenie materiałów do projektu do KID drogą internetową lub tradycyjną; 
-> sprawdzenie i akceptacja projektu drogą internetową 

 • po stronie Zleceniobiorcy 

-> nieodpłatnie sprawdzenie poprawności pod względem kolorystyki, rozdzielczości i wymiarów, (projekty zawsze należy przygotowywać w przestrzeni barwnej CMYK) 
-> uzgodnienie warunków finansowych dotyczących wykonania projektu; 
-> ewentualne poprawki ; 
-> podgląd wydruku odesłany w formie elektronicznej lub (po wcześniejszych ustaleniach) w formie wydrukowanej próbki drogą tradycyjną; 
-> ostateczna akceptacja. 

7. Ustalenie warunków zlecenia: 

 • rodzaj zamawianego towaru; 
 • nakład i rodzaj zamawianego wydruku; 
 • ustalenie całkowitej ceny, a także rodzaju dokumentu potwierdzającego wpłatę (paragon lub faktura VAT); 
 1. Realizacja wydruków po dokonaniu wpłaty faktury zaliczkowej na konto Kolor-Druk. 
 2. Wysyłka towaru na adres wskazany przez Zleceniodawcę. 
 3. Odbiór wydruków oraz ustosunkowanie się do nich pod względem ewentualnych uwag. 

8. Ogólna specyfikacja przygotowania plików

 1. Wszystkie pliki należy spakować do formatu ZIP lub RAR
 2. Formaty plików: 
 • TIF –  format 1:1, rozdzielczość 300dpi, tryb kolorów CMYK, w druku offsetowym bez osadzonych dodatkowych profili, bez warstw – spłaszczone. 
 • PDF – Wszystkie teksty powinny być zamienione w krzywe, mapy bitowe odpowiednio zapisane skala 1:1, rozdzielczość 300dpi, w druku offsetowym bez osadzonych dodatkowych profili ICC,profil kolorów CMYK 

UWAGA!!!

KID NIE PONOSI odpowiedzialności za prace przysłane w programie Corel Draw i pliki PDF z programu Corel Draw, a także pliki PSD lub TIFF niepoprawnie wygenerowane oraz wynikłe z tego tytułu błędy.

Praca powinna mieć zachowane 3 mm spadu ze wszystkich stron. Fotografie umieszczone w pliku powinny mieć kolory CMYK. Zdjęcia – format TIFF, minimalna rozdzielczość 300 dpi CMYK. 

 •  Suma składowych barwy (total ink) nie powinna być większa niż 340%. Czarny w aplach najlepiej przygotować jako C·30·M·20·Y·20·K·100 (proporcje farb dodatkowych można zmieniać zależnie od oczekiwanego efektu i charakteru pracy). 
 •  Linie nie powinny mieć grubości mniejszej niż 0,2 pkt. i czarny w napisach NIE MOŻE składać się z czterech kolorów. 

W przypadku plików PDF wyeksportowanych z programu Corel, aby uniknąć błędów w wydruku należy zaznaczyć wszystkie zdjęcia i obiekty na pracy za wyjątkiem tekstów( które należy zmienić na krzywe) i połączyć je z tłem (przekształcić na mapę bitową).

9. Sprawdzenie pracy.

KID może sprawdzić poprawność danych. Pliki bez opcji sprawdzenia zostaną wydrukowane w postaci takiej jak zostały przygotowane., i w takim przypadku KID nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie plików do druku. Prace drukowane są w takiej postaci, w jakiej zostały dostarczone do druku

Układ graficzny. 

 • Katalogi i broszurki przesyłamy zawsze w  formacie PDF strona po stronie, 
 • Każda strona powinna zawierać: 
 • linie cięcia według formatu zgodnego z formatem publikacji, 
 • opis nr strony (katalogi, broszurki)  w obszarze poza liniami cięcia, 
 • Elementy drukowane na spad powinny wychodzić poza linie cięcia na minimum 3 mm.
 • Własne elementy tekstowe lub graficzne nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 4 mm od linii cięcia. 
 • Uwaga!! obiekty 100% czarne zostają nadrukowane (overprint), KID nie ponosi odpowiedzialności za nadrukowania (overprinty) na innych kolorach zadanych w pracy. 
 • KID NIE PONOSI odpowiedzialności za zmiany kolorystyczne w pracach wynikłe z konwersji profili niezgodnych ze specyfikacją do profilu Coated Fogra 27 (ISO 12647-2):2004. 
 • Weryfikacja kolorystyczna (Proof, cromalin) oraz opcja płatna na życzenie klienta. 
 • Na każdej stronie proofa powinien się znajdować pasek kontrolny Ugra/FOGRA MediaWedge V.2.0. 
 • Odbitka próbna powinna być wykonana z tych samych plików, które zostaną dostarczone do KID 
 • Dostarczenie do druku prawidłowo wykonanej odbitki próbnej jest warunkiem uzyskania zbieżności druku z wzorem. 
 • Odbitka próbna nie spełniająca warunków opisanych w powyższym dokumencie nie stanowi wiarygodnego wzoru kolorystycznego dla druku. W takiej sytuacji lub w przypadku braku wzoru koloru dla prac, dla których jakość reprodukcji barwnej jest szczególnie istotna, do druku może być użyty wzór koloru wykonany w KID na koszt klienta. 

10. Polityka Prywatności

KID zobowiązuje się nie udostępniać danych swoich Klientów osobom trzecim. Dane tą wykorzystywane tylko w celu kontaktów niezbędnych do realizacji zlecenia.

11. Promocje

KID zastrzega sobie prawo do zmiany cen w każdym czasie oraz ma prawo organizowania akcji promocyjnych.

12. Postanowienia ogólne

 1. Oferta nie jest oferta handlową w rozumieniu KC. 
 2. Poprzez złożenie zamówienia na naszej stronie klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych  podanych w formularzu zamówienia w celach marketingowych. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane klienta nie będą udostępniane osobom trzecim.

Minimum 4 characters

PODAJ SWÓJ NUMER TELEFONU

Oddzwonimy do Ciebie w ciągu 10min